منوی دسته بندی
ورود

عیدانه پیش دبستان

فایل‌های عیدانه پیش دبستان 1- توضیح ایستگاه ها 2- توضیح بازی 3- فیلم بازی 4- توضیح عیدانه مهارتی 5- کتابخوانی 6- زبان

عیدانه پایه اول

فایل‌های عیدانه پایه اول 1- توضیح پک عیدانه 2- زبان

عیدانه پایه چهارم

فایل‌های عیدانه پایه چهارم 1- هدیه 2- ریاضی 3- زبان 4- علوم 5- فارسی1 6- فارسی2 7- مطالعات 8-مهارت

عیدانه پایه ششم

فایل‌های عیدانه پایه ششم 1- هدیه 2- ریاضی 3- زبان 4- علوم 5- مطالعات 6- مهارت فایل های صوتی فارسی قسمت 1 قسمت 2 قسمت 3 قسمت 4 قسمت 5…

عیدانه پایه پنجم

فایل‌های عیدانه پایه پنجم 1- هدیه 2- ریاضی 3- زبان 4- علوم 5- مطالعات 6- مهارت فیلم ماشین های ساده اره الاکلنگ بالابر پرچم پنکه تاب گردان تبر خاص قدیمی…